Person / Aktør:
Lan Marie N. Berg
Lan Marie N. Berg
Parti: MDG

Innlegg:
I dette forslaget https://t.co/aC99flbUF9 foreslår vi 1) å stramme inn rasismeparagrafen (§185), 2) En medieansvarslov for sosiale medier 3) mer midler til politiet for å følge opp ytringer på nett

Postet:
2023-08-16 13:28:27