Person / Aktør:
Lan Marie N. Berg
Lan Marie N. Berg
Parti: MDG

Innlegg:
4) gjøre det enklere å anmelde hatefulle ytringer og 5) utvide mandatet til PST slik at de skal beskytte lokalpolitikere, samfunnsdebattanter og andre som ikke faller inn under definisjonen "nasjonal myndighetsperson".

Postet:
2023-08-16 13:28:28