Person / Aktør:
Une Bastholm
Une Bastholm
Parti: MDG

Innlegg:
Regjeringens beslutning om å elektrifisere Melkøya betyr store, nye kraftledninger gjennom flere distrikt hvor reinen beiter og kalver. Nyheten kom mens det allerede pågår et menneskerettighetsbrudd ved vindkraftparken på Fosen. Elektrifisering av anlegget er heller ikke noe finnmarkinger flest støtter.\n\nMelkøya-anlegget står for 2% av de nasjonale klimagassutslippene. Disse er det utrolig viktig å få fjernet, akkurat som med all annen industri med store utslipp! Regjeringen burde krevd av Equinor at de gjør det på måter som ikke ødelegger mer natur, reinbeiter eller tar kraft fra grønt næringsliv. \n\nFor Melkøya er det karbonfangst som er mest aktuelt - det er teknisk mulig, men dyrere for Equinor.\n\nDet ble et sterkt møte med Alta Sameforening og Grethe Julianne Haraldsdatter Skum denne uken. For meg var det viktig å vise at de ikke står alene mot makta og storkapitalen!

Postet:
2023-08-11 19:38:27