Person / Aktør:
Silje Hjemdal - Ombudskvinne
Silje Hjemdal - Ombudskvinne
Parti: FRP

Innlegg:
Regjeringen har enda ikke fått på plass regelverk som gjør at man kan donere mat fra for eksempel cruiseskip til matsentraler. Nå går maten i bosset. Dette til tross for at Frp fikk flertall for endringer alt i mars og vi vet at mange har behov for disse matvarene. \nNå må statsråden svare og få opp tempoet.

Postet:
2023-08-10 13:44:58

Delt innhold:
Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til landbruks- og matministeren
Vil regjeringen lytte til forslagene fra Matsentralene, og innen hvilken dato kan vi forvente at overskuddsmat fra cruise- og offshoresektoren kan doneres bort til trengende fremfor å kastes i søpla?