Person / Aktør:
Kamzy Gunaratnam
Kamzy Gunaratnam
Parti: AP

Innlegg:
Seksuelle overgrep mot barn og unge ❌\n\nI hele dag har jeg sittet i teamsmøter med både tidligere og nåværende politifolk som jobber med seksuelle overgrep mot barn og unge. \n\nSeksuelle overgrep gjøres ofte av personer barnet kjenner og har tillit til. Noen ganger skjer det ved hjelp av tvang og trusler. Men de fleste seksuelle overgrep mot barn skjer uten brutalitet eller tvang. Voksne kan lure, manipulere og lokke barn inn i en overgrepsrelasjon. Dette kan gjøre det ekstra vanskelig for barn å si ifra. \n\nSeksuelle overgrep kan skje på alle arenaer der barn er, enten det er hjemme, i familien eller venner, skolen, barnehagen, på internett eller på fritidsaktiviteter.\n\nBarn og ungdom som har blitt utsatt for overgrep forteller at de ble utsatt av en de kjente. De fleste ble utsatt av en voksen utenfor familien (32%), andre ble utsatt av far eller mor (24%) en lærer (5%) eller trener (3%). 32% ble utsatt av en voksen de ikke kjente (Redd Barna).\n\nTalla gjør meg uvel. Men desto mer engasjert for å gjøre en forskjell ✊🏾

Postet:
2023-08-08 15:50:04

Delt innhold:
Seksuelle overgrep mot barn og unge ❌\n\nI hele dag har jeg sittet i teamsmøter med både tidligere og nåværende politifolk som jobber med seksuelle overgrep mot barn og unge. \n\nSeksuelle overgrep gjøres ofte av personer barnet kjenner og har tillit til. Noen ganger skjer det ved hjelp av tvang og trusler. Men de fleste seksuelle overgrep mot barn skjer uten brutalitet eller tvang. Voksne kan lure, manipulere og lokke barn inn i en overgrepsrelasjon. Dette kan gjøre det ekstra vanskelig for barn å si ifra. \n\nSeksuelle overgrep kan skje på alle arenaer der barn er, enten det er hjemme, i familien eller venner, skolen, barnehagen, på internett eller på fritidsaktiviteter.\n\nBarn og ungdom som har blitt utsatt for overgrep forteller at de ble utsatt av en de kjente. De fleste ble utsatt av en voksen utenfor familien (32%), andre ble utsatt av far eller mor (24%) en lærer (5%) eller trener (3%). 32% ble utsatt av en voksen de ikke kjente (Redd Barna).\n\nTalla gjør meg uvel. Men desto mer engasjert for å gjøre en forskjell ✊🏾