Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
Regjeringen skjerper klima- og miljøkravene i offentlige anskaffelser. Dett vil gi de mest klima- og miljøvennlige produktene et klart forsprang, sende et tydelig signal til markedet og bidra til at omstillingen i bærekraftig retning går raskere. https://t.co/ezMQJVTB5e

Postet:
2023-08-04 15:32:36