Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
👍🏼 En artikkel som peker på en stor utfordring.

Postet:
2023-08-04 10:01:51

Delt innhold:
Ein helsepolitisk skandale langt fleire burde bry seg om
Høgresida sitt prestisjeprosjekt med fritt behandlingsval har vist enorme manglar. Det er på høg tid at det politiske Norge får auga opp for kor ille det gjekk.