Person / Aktør:
Kamzy Gunaratnam
Kamzy Gunaratnam
Parti: AP

Innlegg:
Hilsen fra Sri Lanka❤️\n\nSitthappa betyr “lille pappa”, en onkel som er yngre søsken eller gift med en yngre søsken av din forelder. \n\nJeg har en inngift Sitthappa. Han er både en en Siddha-lege og storbonde. En fascinerende kombinasjon, men ikke uvanlig i hans familie. \n\nFor hvem er hans familie? Noen ledd tilbake er hans forfedre kongefamiliens leger. Helt spesifikt var hans tipp(ganger x)oldefar Pandara vanniyans familielege.\n\nPandara Vanniyan var den siste kongen i Vanni. Vanni er det som i dag er nordlige provinsen av Sri Lanka. Pandara Vanniyan ble drept av nederlenderne og britene. \n\nSitthappa har skrift og medisinsk utstyr fra den gangen som forteller både historien, og hans families rolle. Inkludert skrift undertegnet av Pandara Vanniyan. Det er så mye dokumentasjon på disse palmyra-bladene, så mye historie!\n\nJeg er ekstra imponert over hvordan familien har tatt vare på dette gjennom borgerkrigen på Sri Lanka. Gjennom krigen har dette blitt hemmelig bevart og flyttet på. Sitthappa kunne erindre hvordan faren hans løp med alt dette på hodet når bombingene skjedde.\n\nJeg tar ikke kolonitidens og borgerkrigens konsekvenser i dag. \n\nMen hvor imponerende det er hvordan sitthappa kombinerer livet som storbonde (som gjør en del selv) og Siddha-lege. Og hvor mye historie som bevares i måten han lever livet på. \n\nHan har et legesenter i sentrum av Vavuniya og dit kommer mennesker fra hele landet for å få hjelp - fra nettopp han. \n\nLikevel tok han seg tid den siste dagen vår i Vavuniya og kjørte traktor med oss gjennom store deler av området han eier. Han viste fram en 600 år gammel brønn, områdene der elefantene kom innover hver dag kl.15.00 og et trehytte han måtte få bygd på nytt. \n\nSitthappa viste også fram en brønn han hadde fått gravd fram på en måneds tid for å sikre avlingene i akkurat det området. Han viste stolt fram traktoren han var så glad i, som var like gammel som han - 62 år! Så tok han ljåen over skuldrene, tittet utover åkeren og sa: «å være her ute, Kamzy, det er livet»

Postet:
2023-07-31 19:24:42

Delt innhold:
Photos from Kamzy Gunaratnam's post