Person / Aktør:
Silje Hjemdal - Ombudskvinne
Silje Hjemdal - Ombudskvinne
Parti: FRP

Innlegg:
Den kraftige prisøkningen har gjort en allerede stram studentøkonomi enda verre. FrP foreslår å øke studiestøtten til 1,5 G over fire år, kutte i skatter- og avgifter og innføre frikortgrense på 100 000 kr for å gi økt økonomisk handlefrihet til studentene!

Postet:
2023-07-31 18:55:02

Delt innhold:
Den kraftige prisøkningen har gjort en allerede stram studentøkonomi enda verre. FrP foreslår å øke studiestøtten til 1,5 G over fire år, kutte i skatter- og avgifter og innføre frikortgrense på 100 000 kr for å gi økt økonomisk handlefrihet til studentene!