Person / Aktør:
Jenny Klinge
Jenny Klinge
Parti: SV

Innlegg:
Sikkerheita på sjøen er livsviktig, og då er lokalkunnskap avgjerande. \n\nPå Kvitsøy trafikksentral og losformidling har dei god oversikt over fartøy og farvatn i distriktet vårt. \n\nÅ sentralisera fagfolka vekk frå Kvitsøy vil svekka beredskapen og sikkerheita for folk på sjøen. Det må me hindra. Forslaget må leggast i skuffen.

Postet:
2023-07-28 18:03:58

Delt innhold:
Sikkerheita på sjøen er livsviktig, og då er lokalkunnskap avgjerande. \n\nPå Kvitsøy trafikksentral og losformidling har dei god oversikt over fartøy og farvatn i distriktet vårt. \n\nÅ sentralisera fagfolka vekk frå Kvitsøy vil svekka beredskapen og sikkerheita for folk på sjøen. Det må me hindra. Forslaget må leggast i skuffen.