Person / Aktør:
Terje Søviknes
Terje Søviknes
Parti: FRP

Innlegg:
Synfaring og politisk møte i Samnanger i dag m/ordførerkandidat Karl B Kollbotn i dag. Fokus på m.a. utbygging av vannkraft i Eikedalsvassdraget, kraftlinjer, rassikring Fv49 Tokagjelet, bruk av overskuddsmassene og Fv579 Samnanger-Os 😊👍

Postet:
2023-07-03 17:22:34

Delt innhold:
Photos from Terje Søviknes's post