Person / Aktør:
Kamzy Gunaratnam
Kamzy Gunaratnam
Parti: AP

Innlegg:
OMVENDT VOLDSALARM ‼️\n\nDenne kom i forrige uke: Regjeringen foreslår å utvide ordningen med omvendt voldsalarm (endelig!), slik at den kan brukes ved besøksforbud. \n\nDette er er viktig beskyttelsestiltak som mange har ventet på.\n\nSammenliknet med dagens regler om omvendt voldsalarm, kan elektronisk kontroll av et besøksforbud ilegges raskere og på et tidligere tidspunkt i rettsprosessen.\n\nAltfor mange mennesker lever med vold i nære relasjoner. Og mange av disse menneskene kan ikke føle seg trygge bare ved å «gå fra hen». Det trengs beskyttelsestiltak. Vi må bruke omvendt voldsalarm mye oftere. For belastningen må bæres av den som utøver/har utøvd/vil utøve volden.🙏🏽

Postet:
2023-06-22 13:28:18

Delt innhold:
OMVENDT VOLDSALARM ‼️\n\nDenne kom i forrige uke: Regjeringen foreslår å utvide ordningen med omvendt voldsalarm (endelig!), slik at den kan brukes ved besøksforbud. \n\nDette er er viktig beskyttelsestiltak som mange har ventet på.\n\nSammenliknet med dagens regler om omvendt voldsalarm, kan elektronisk kontroll av et besøksforbud ilegges raskere og på et tidligere tidspunkt i rettsprosessen.\n\nAltfor mange mennesker lever med vold i nære relasjoner. Og mange av disse menneskene kan ikke føle seg trygge bare ved å «gå fra hen». Det trengs beskyttelsestiltak. Vi må bruke omvendt voldsalarm mye oftere. For belastningen må bæres av den som utøver/har utøvd/vil utøve volden.🙏🏽