Person / Aktør:
Terje Søviknes
Terje Søviknes
Parti: FRP

Innlegg:
FrPs hovedprioriteringer i distriktspolitikken;\n🛣️ Økt satsing på vei\n🐟 Mindre distriktsfiendtlige skatter\n🛢️ Utvikle oljebransjen

Postet:
2023-06-20 10:21:30