Person / Aktør:
Terje Søviknes
Terje Søviknes
Parti: FRP

Innlegg:
Uten leting fases norsk olje- og gassproduksjon gradvis ut. Europa trenger stabile leveranser, og med krigen i Ukraina har vi en gang for alle fått dokumentert at petroleumspolitikken også er sikkerhetspolitikk. Å overlate produksjonen til ustabile regimer som Russland eller land i Midtøsten tjener ikke noen. \n\nDerfor satser FrP på en offensiv letepolitikk på norsk sokkel. 26.konsesjonsrunde, med fokus på Barentshavet, burde vært gjennomført snarest! Dessverre har AP/SP gjort knefall for SV, og utsatt hele konsesjonsrunden på ubestemt tid…\n\nHva tenker du om videre leteaktivitet på norsk sokkel?

Postet:
2023-06-18 21:44:24

Delt innhold:
Fortsatt leting vil kunne sikre Europa viktig energi i årene fremover
Videre leting og utbygging er et viktig verktøy for å avhjelpe energisituasjonen i Europa. Det er derfor avgjørende at myndighetene fortsetter å gi tilgang til attraktivt areal.