Person / Aktør:
Elise Waagen
Elise Waagen
Parti: AP

Innlegg:
20 år siden barnehageforliket🧸🥳\nSaken kommer hos NRK🎥👇🏻\n\n💕Som foreldre og samfunn er gode barnehager noe av det viktigste vi kan gi barna våre.\n\n🙋🏼‍♀️Vi er i gang med jobben: \n\n💸Vi har senket maksprisen i barnehagen \n\n👌🏻 Vi har laget ny kvalitetsstrategi for barnehagene\n\n💵Vi skal endre finansieringen\n\n❤️🧸Reglene og finansieringen skal sikre gode barnehager med høy kvalitet.

Postet:
2023-06-16 19:30:04

Delt innhold:
20 år siden barnehageforliket🧸🥳\nSaken kommer hos NRK🎥👇🏻\n\n💕Som foreldre og samfunn er gode barnehager noe av det viktigste vi kan gi barna våre.\n\n🙋🏼‍♀️Vi er i gang med jobben: \n\n💸Vi har senket maksprisen i barnehagen \n\n👌🏻 Vi har laget ny kvalitetsstrategi for barnehagene\n\n💵Vi skal endre finansieringen\n\n❤️🧸Reglene og finansieringen skal sikre gode barnehager med høy kvalitet.