Person / Aktør:
Bård Hoksrud
Bård Hoksrud
Parti: FRP

Innlegg:
I dag la regjeringen frem sin bo trygt hjemme reform. Ikke veldig imponert. Veldig lite imponert. Her er noen av mine og FrP sine reaksjoner.\n\n Bård Hoksrud, Frps helsepolitiske talsperson, mener regjeringen svikter pleietrengende eldre når hovedfokuset i eldrereformen kun er på de som kan bo hjemme. Det er bra, men det er svært urovekkende at de grove avsløringene i deler av eldreomsorgen ikke har fått regjeringa til å våkne, og at eldrereformen ikke inneholder noen konkrete mål om å bygge flere sykehjemsplasser.\n-Antallet med demens vil øke fra 100.000 til 140.000 allerede i 2030, og kommunene klarer ikke i dag å gi alle som trenger det en verdig og trygg eldreomsorg. \n\n- Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Det må legges til rette for at eldre får muligheten til å bo hjemme så lenge de kan, men regjeringen underkjenner at nesten samtlige som får demens vil på et tidspunkt trenge sykehjem eller omsorgsbolig med heldøgns omsorg. Det vi trenger er en skikkelig eldrereform der staten har ansvaret for å finansiere både driften og utbygging av nye plasser.\n \nDe siste årene har det blitt gitt statlig investeringstilskudd til stadig færre heldøgns sykehjems omsorgsplasser, hvert eneste år etter at FrP gikk ut av regjering gikk tilsagnene ned til bare 500 plasser det siste året som Høyre, KrF og Venstre satt i regjering og dette ble videreført av de rødgrønne og økt litt nå i revidert. Samtidig som behovene nå vokser raskt. I fjor ble det kun gitt tilsagn til kun 899 nye heldøgns omsorgsplasser, som er en drastisk nedgang fra over 2200 tilsagnene når FrP satt i regjeringen. \n- Vi vet at mange kommuner ikke har fått gjennomført sine planer om nye plasser, fordi regjeringspartiene og SV kuttet det statlige tilskuddet ned til beinet i år. Det er allerede for plasser i eldreomsorgen og det er forventet at eldre over 80 år dobles til 490.000 innen 2040. Vi har derfor ingen tid å miste og trenger en storstilt utbygging av flere sykehjemsplasser for å sikre at alle eldre får en verdig og trygg omsorg, avslutter Hoksrud.

Postet:
2023-06-16 17:18:43

Delt innhold:
I dag la regjeringen frem sin bo trygt hjemme reform. Ikke veldig imponert. Veldig lite imponert. Her er noen av mine og FrP sine reaksjoner.\n\n Bård Hoksrud, Frps helsepolitiske talsperson, mener regjeringen svikter pleietrengende eldre når hovedfokuset i eldrereformen kun er på de som kan bo hjemme. Det er bra, men det er svært urovekkende at de grove avsløringene i deler av eldreomsorgen ikke har fått regjeringa til å våkne, og at eldrereformen ikke inneholder noen konkrete mål om å bygge flere sykehjemsplasser.\n-Antallet med demens vil øke fra 100.000 til 140.000 allerede i 2030, og kommunene klarer ikke i dag å gi alle som trenger det en verdig og trygg eldreomsorg. \n\n- Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Det må legges til rette for at eldre får muligheten til å bo hjemme så lenge de kan, men regjeringen underkjenner at nesten samtlige som får demens vil på et tidspunkt trenge sykehjem eller omsorgsbolig med heldøgns omsorg. Det vi trenger er en skikkelig eldrereform der staten har ansvaret for å finansiere både driften og utbygging av nye plasser.\n \nDe siste årene har det blitt gitt statlig investeringstilskudd til stadig færre heldøgns sykehjems omsorgsplasser, hvert eneste år etter at FrP gikk ut av regjering gikk tilsagnene ned til bare 500 plasser det siste året som Høyre, KrF og Venstre satt i regjering og dette ble videreført av de rødgrønne og økt litt nå i revidert. Samtidig som behovene nå vokser raskt. I fjor ble det kun gitt tilsagn til kun 899 nye heldøgns omsorgsplasser, som er en drastisk nedgang fra over 2200 tilsagnene når FrP satt i regjeringen. \n- Vi vet at mange kommuner ikke har fått gjennomført sine planer om nye plasser, fordi regjeringspartiene og SV kuttet det statlige tilskuddet ned til beinet i år. Det er allerede for plasser i eldreomsorgen og det er forventet at eldre over 80 år dobles til 490.000 innen 2040. Vi har derfor ingen tid å miste og trenger en storstilt utbygging av flere sykehjemsplasser for å sikre at alle eldre får en verdig og trygg omsorg, avslutter Hoksrud.