Person / Aktør:
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Veldig ofte får jeg høre «dere har fått til så mye bra på arbeid», når jeg er ute på stand, besøker arbeidsplasser eller lokalpartiet. Det blir jeg glad for 🙏🏼\n\nVi nærmer oss halvveis i stortingsperioden. Og før den siste uka i denne sesjonen går det med noen tanker til hva vi har fått til på arbeidslivsfeltet. Skrytelista vår begynner å bli lang etter hvert. Fagforeningsfradrag, pensjon fra 1. krone, styrket rett til heltid og arbeidstakerrettigheter til flere er bare noen av eksemplene. \n\nMen overordna handler jo dette om en ny retning. For en sosialdemokrat handler det både om trygghet på jobben, og trygghet når man ikke kan delta i arbeidslivet. \n\nVi har fortsatt uløste oppgaver på blokka. Arbeidet med å forbedre yrkesskaderegelverket er i gang. Kampen mot sosial dumping og utnytting av arbeidstakere fortsetter med full styrke. Vi skal jobbe med pensjonsreformen 2.0 og en del andre ting som gjør at de neste to årene også blir nokså travle. \n\nHører gjerne fra deg om hva du synes er viktig i arbeidslivspolitikken 🌹

Postet:
2023-06-11 22:54:28

Delt innhold:
Veldig ofte får jeg høre «dere har fått til så mye bra på arbeid», når jeg er ute på stand, besøker arbeidsplasser eller lokalpartiet. Det blir jeg glad for 🙏🏼\n\nVi nærmer oss halvveis i stortingsperioden. Og før den siste uka i denne sesjonen går det med noen tanker til hva vi har fått til på arbeidslivsfeltet. Skrytelista vår begynner å bli lang etter hvert. Fagforeningsfradrag, pensjon fra 1. krone, styrket rett til heltid og arbeidstakerrettigheter til flere er bare noen av eksemplene. \n\nMen overordna handler jo dette om en ny retning. For en sosialdemokrat handler det både om trygghet på jobben, og trygghet når man ikke kan delta i arbeidslivet. \n\nVi har fortsatt uløste oppgaver på blokka. Arbeidet med å forbedre yrkesskaderegelverket er i gang. Kampen mot sosial dumping og utnytting av arbeidstakere fortsetter med full styrke. Vi skal jobbe med pensjonsreformen 2.0 og en del andre ting som gjør at de neste to årene også blir nokså travle. \n\nHører gjerne fra deg om hva du synes er viktig i arbeidslivspolitikken 🌹