Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
@eriklun Da ville de økonomiske bindingene til staten blitt enda større. Det ville også vært til stor fordel for de etablerte partiene som får partistøtte, men hindre nyetableringer av partier

Postet:
2023-06-09 17:58:35