Person / Aktør:
Une Bastholm
Une Bastholm
Parti: MDG

Innlegg:
Regjeringen vurderer å trekke seg fra EUs samarbeid om skogvern. Det er hårreisende! \n\nÅ trekke seg fra EUs samarbeid om skogpolitikken vil dra Norge tilbake mange år i skogpolitikken: det vil gi enda mer klimagassutslipp, hindre enorme opptak av natur og gjøre det lettere for Norge å bygge ned enda mer sårbar natur. \n\nSkogen vår er allerede presset fra flere kanter. Bare 11% av Norge er inngrepsfri natur, og kun 24% av naturskogen som fantes i 1945, finnes i dag. I tillegg vet vi at Norge ligger langt unna forpliktelsene våre til karbonopptak i skogen, og regjeringen har ingen plan for hvordan dette gapet skal tettes. I stedet for å skjerpe norsk innsats, vurderer regjeringen å trekke seg helt fra forpliktelsene. \n\nTidligere i år strammet EU inn skogpolitikken da de bestemte at karbonopptaket fra skog skal øke frem mot 2030. For å få til det må land med mye arealer og mye skog, som Norge og Sverige, jobbe hardere for å ta vare på naturen sin. Sverige har blitt med i dugnaden, og har det siste året satset mer på vern.\n\nNår land som Sverige trapper opp arbeidet med å ta vare på skogen - trapper Norge ned. Det er egoistisk å tenke at vi skal slippe unna alle klima- og naturforpliktelser i verden, mens andre land jobber hardere. Er det virkelig sånn regjeringa vil drive klimapolitikk? Jeg spør klima- og miljøminister Espen Barth Eide om det i dag.

Postet:
2023-06-06 13:52:46

Delt innhold:
Regjeringen vurderer å trekke seg fra EUs samarbeid om skogvern. Det er hårreisende! \n\nÅ trekke seg fra EUs samarbeid om skogpolitikken vil dra Norge tilbake mange år i skogpolitikken: det vil gi enda mer klimagassutslipp, hindre enorme opptak av natur og gjøre det lettere for Norge å bygge ned enda mer sårbar natur. \n\nSkogen vår er allerede presset fra flere kanter. Bare 11% av Norge er inngrepsfri natur, og kun 24% av naturskogen som fantes i 1945, finnes i dag. I tillegg vet vi at Norge ligger langt unna forpliktelsene våre til karbonopptak i skogen, og regjeringen har ingen plan for hvordan dette gapet skal tettes. I stedet for å skjerpe norsk innsats, vurderer regjeringen å trekke seg helt fra forpliktelsene. \n\nTidligere i år strammet EU inn skogpolitikken da de bestemte at karbonopptaket fra skog skal øke frem mot 2030. For å få til det må land med mye arealer og mye skog, som Norge og Sverige, jobbe hardere for å ta vare på naturen sin. Sverige har blitt med i dugnaden, og har det siste året satset mer på vern.\n\nNår land som Sverige trapper opp arbeidet med å ta vare på skogen - trapper Norge ned. Det er egoistisk å tenke at vi skal slippe unna alle klima- og naturforpliktelser i verden, mens andre land jobber hardere. Er det virkelig sånn regjeringa vil drive klimapolitikk? Jeg spør klima- og miljøminister Espen Barth Eide om det i dag.