Person / Aktør:
Abid Raja
Abid Raja
Parti: V

Innlegg:
Det bør i det minste nedsettes et nytt «mobbeutvalg», og alle stener bør snus i håp om at vi kan få bukt med mobbingen på skolene. Det er urovekkende at antallet mobbesaker øker, og nesten 10% rapporterer om mobbing på skolen. Vi må kunne mye bedre❤️ https://t.co/A1woFvHWC3

Postet:
2023-05-31 20:02:43