Person / Aktør:
Marte Mjøs Persen
Marte Mjøs Persen
Parti: AP

Innlegg:
Behov for økt bosetting og nye tiltak. \n\nNorske kommuner har gjort en fenomenal jobb med å bosette fordrevne det siste året. Nå ser vi at ankomstene i 2023 vil være høyere enn først antatt. \n\nI dag blir kommunene bedt om å bosette 7000 flere, i løpet av 2023. \n\nJeg vet at dette krever mye av kommunene. Samtidig er det noe av det viktigste vi gjør nå. \n\nFor at vi skal få til dette på en god måte har regjeringen foreslått nye tiltak: \n\n- Kommunene mottar 50.000 kr ekstra for hver flyktning de bosetter utover det de var anmodet om før jul. \n- Ekstratilskuddet som gis for personer som bosettes med særlig behov økes fra 1,5 til 2,5 mill kr - i inntil 10 år. \n- Utvidelse av språkopplæringen med 6 mnd\n\nDe store oppgavene løser vi best sammen, og dette er en stor oppgave for kommunene.\n\nBilde: Alen som flyktet fra krigen i Ukraina. Nå bor han i Tønsberg og har lært seg norsk ved å synge.

Postet:
2023-05-26 09:47:06

Delt innhold:
Behov for økt bosetting og nye tiltak. \n\nNorske kommuner har gjort en fenomenal jobb med å bosette fordrevne det siste året. Nå ser vi at ankomstene i 2023 vil være høyere enn først antatt. \n\nI dag blir kommunene bedt om å bosette 7000 flere, i løpet av 2023. \n\nJeg vet at dette krever mye av kommunene. Samtidig er det noe av det viktigste vi gjør nå. \n\nFor at vi skal få til dette på en god måte har regjeringen foreslått nye tiltak: \n\n- Kommunene mottar 50.000 kr ekstra for hver flyktning de bosetter utover det de var anmodet om før jul. \n- Ekstratilskuddet som gis for personer som bosettes med særlig behov økes fra 1,5 til 2,5 mill kr - i inntil 10 år. \n- Utvidelse av språkopplæringen med 6 mnd\n\nDe store oppgavene løser vi best sammen, og dette er en stor oppgave for kommunene.\n\nBilde: Alen som flyktet fra krigen i Ukraina. Nå bor han i Tønsberg og har lært seg norsk ved å synge.