Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
Har nå hatt et nyttig og lærerikt møte med den danske arbeidsministeren Troels Lund Poulsen i København sammen med arbeid- og sosialkomiteen. Norge og Danmark har mye å lære av hverandre

Postet:
2018-09-26 13:43:58