Person / Aktør:
Jonas Gahr Støre
Jonas Gahr Støre
Parti: AP

Innlegg:
I dag har vi fått flertall på Stortinget for grunnrenteskatt på havbruk. Det er en rettferdig skatt som bygger på en lang tradisjon i Norge, der verdier skapt av fellesskapets ressurser skal komme fellesskapet til gode. Med grunnrenteskatt på havbruk kan vi investere mer i lokalsamfunnene langs kysten, bygge en sterkere fellesskole og ruste opp eldreomsorgen. \n\nI Norge har vi i uminnelige tider utnyttet oss av jorden, havet og skogen. I moderne tid har vi lært oss å utnytte vann- og vindkraft, olje og gass. Parallelt har vi tatt politiske valg som sikrer nasjonalt eierskap over naturressursene. Vi har også tatt valg som gjør at fellesskapet får sin rimelige andel av verdiene som skapes med grunnlag i naturressursene. Regjeringen har ment at det også må gjelde havbruk. \n\nVår felles kystlinje har blant verdens beste klimatiske forhold for oppdrett av laks – med dype fjorder, gode strømforhold og kaldt sjøvann. På mange måter gir fellesskapet eksklusiv tilgang til fjordene våre til folk som er flinke til å foredle ressursene i disse fjordene. Det er rettferdig at fellesskapet får en andel av verdiene som skapes når noen får bruke fellesskapets naturressurser.\n\nDen eventyrlige utviklingen vi har sett i havbruksnæringen har også handlet om at næringen har en sterk velferdsstat i ryggen – med gode velferdstjenester langs kysten og mange næringspolitiske virkemidler som bidrar til verdiskaping, aktivitet og eksport.\n\nGrunnrente er en skatt på et høyt overskudd. Skatten svinger altså med markedet. Man betaler grunnrente i gode tider, ikke når bedriften sliter. Staten tar den samme andelen av kostnadene som av overskuddet.\n\nFellesskapet er med andre ord med, både når det går opp og når det går ned. Det er dette som gjør grunnrenteskatten til en næringsvennlig skatt – den følger lønnsomheten, i motsetning til en avgift som følger produksjonsnivået. Grunnrenteskatten legger derfor til rette for stabile og forutsigbare rammevilkår fremover.\n\nHavbruksnæringen er en del av norsk næringsliv som regjeringen vil utvikle og fornye i samarbeid med alle som har tilknytning til næringen. Samtidig som vi skal satse på havbruksnæringen og annet lønnsomt næringsliv, vil vi med dagens flertall også kunne bygge velferdsstaten for en ny tid.\n\nHilsen Jonas

Postet:
2023-05-25 20:37:07

Delt innhold:
I dag har vi fått flertall på Stortinget for grunnrenteskatt på havbruk. Det er en rettferdig skatt som bygger på en lang tradisjon i Norge, der verdier skapt av fellesskapets ressurser skal komme fellesskapet til gode. Med grunnrenteskatt på havbruk kan vi investere mer i lokalsamfunnene langs kysten, bygge en sterkere fellesskole og ruste opp eldreomsorgen. \n\nI Norge har vi i uminnelige tider utnyttet oss av jorden, havet og skogen. I moderne tid har vi lært oss å utnytte vann- og vindkraft, olje og gass. Parallelt har vi tatt politiske valg som sikrer nasjonalt eierskap over naturressursene. Vi har også tatt valg som gjør at fellesskapet får sin rimelige andel av verdiene som skapes med grunnlag i naturressursene. Regjeringen har ment at det også må gjelde havbruk. \n\nVår felles kystlinje har blant verdens beste klimatiske forhold for oppdrett av laks – med dype fjorder, gode strømforhold og kaldt sjøvann. På mange måter gir fellesskapet eksklusiv tilgang til fjordene våre til folk som er flinke til å foredle ressursene i disse fjordene. Det er rettferdig at fellesskapet får en andel av verdiene som skapes når noen får bruke fellesskapets naturressurser.\n\nDen eventyrlige utviklingen vi har sett i havbruksnæringen har også handlet om at næringen har en sterk velferdsstat i ryggen – med gode velferdstjenester langs kysten og mange næringspolitiske virkemidler som bidrar til verdiskaping, aktivitet og eksport.\n\nGrunnrente er en skatt på et høyt overskudd. Skatten svinger altså med markedet. Man betaler grunnrente i gode tider, ikke når bedriften sliter. Staten tar den samme andelen av kostnadene som av overskuddet.\n\nFellesskapet er med andre ord med, både når det går opp og når det går ned. Det er dette som gjør grunnrenteskatten til en næringsvennlig skatt – den følger lønnsomheten, i motsetning til en avgift som følger produksjonsnivået. Grunnrenteskatten legger derfor til rette for stabile og forutsigbare rammevilkår fremover.\n\nHavbruksnæringen er en del av norsk næringsliv som regjeringen vil utvikle og fornye i samarbeid med alle som har tilknytning til næringen. Samtidig som vi skal satse på havbruksnæringen og annet lønnsomt næringsliv, vil vi med dagens flertall også kunne bygge velferdsstaten for en ny tid.\n\nHilsen Jonas