Person / Aktør:
Mona Nilsen
Mona Nilsen
Parti: AP

Innlegg:
Arbeiderpartiet sikrer enighet om en rettferdig grunnrenteskatt på havbruk🌹\n\nDet er flertall på Stortinget om en grunrenteskatt på havbruk som gir forutsigbarhet og fortsatte investeringer i denne viktige næringen, i tillegg til inntekter for fellesskapet. \n\nDette er en rettferdig skatt som bygger på en lang tradisjon i Norge, der verdier skapt av fellesskapets ressurser skal komme fellesskapet til gode. Når dyktige og driftige folk får tilgang til fjordene våre, skapes store verdier og lokale arbeidsplasser. Deler av dette overskuddet vil gå til lokalsamfunnene og fellesskapet som kan bruke dette til en god skole, et godt helsetilbud, eldreomsorgen og god velferd i hele landet.\n\nDet er bred støtte om å ha en grunnrenteskatt på havbruk. Med dagens flertall tar vi utgangspunkt i regjeringens forslag, og gjør endringer blant annet for lavere skattesats og høyere inntekter til vertskommunene fra Havbruksfondet. Dette er en ordning som kan stå seg over tid, noe både fellesskapet og næringen er tjent med.\n\n

Postet:
2023-05-25 16:57:55

Delt innhold:
Regjeringen og Venstre enige om lakseskatt på 25 prosent
Regjeringspartiene har blitt enige med Venstre og Pasientfokus om grunnrenteskatt på havbruk på 25 prosent.