Person / Aktør:
Kamzy Gunaratnam
Kamzy Gunaratnam
Parti: AP

Innlegg:
Straks klar for Dagsnytt 18 med favoritt-twisten i kjeften. Tema: Koshermat i fengsel.\n\nDebatten handler altså ikke om for/mot koshermat i fengsel. Kriminalomsorgen tilrettelegger så langt det lar seg gjøre. Men hvor langt skal vi gå? Og skal vi tillate private cateringsselskaper inn -betalt av familien til de innsatte?\n\nTune in!\n___________________________________________\n\nKriminalomsorgens utgangspunkt er at innsattes krav om særlig tilrettelegging og tilbereding av mat i henhold til religiøse krav skal imøtekommes, dersom dette kan gjøres uten vesentlige praktiske eller økonomiske konsekvenser\n\nDette innebærer at innsatte gis et kosttilbud som ikke er i strid med vedkommende religiøse overbevisning, og som er tilstrekkelig næringsrikt og variert.\n\nFengslene prøver så langt det lar seg gjøre å tilrettelegge. I tilfeller hvor innsatte ønsker tilpassede måltider grunnet religion, løses dette vanligvis ved at fengslene finner praktiske løsninger i samråd med innsatte\n\nI tilfeller hvor dette for eksempel utløser krav om at maten skal tilberedes i egne lokaler med separering av redskaper/utstyr og av eget personell, som er tilfellet i dette eksempelet, lar dette seg sjelden gjennomføre av praktiske og økonomiske årsaker.\n\nKDI opplyser at de ulike fengslene forsøker å strekke seg langt for å tilrettelegge. Det er blant annet utlevert eget kjøkkenutstyr som kan benyttes til å tilberede egen mat, i tillegg til at det er blitt tilsendt spesialprodukter i forbindelse med høytider. Det er gitt ukentlige kasser med grønnsaker og andre matvarer som de innsatte selv har oppgitt at de kan spise. Fengsel har også innvilget utvidet mulighet til å handle egen mat fra butikkens sortiment i fengselet.\n\nEn ordning på fast basis der det leveres mat fra et privat cateringselsskap vil gi utfordringer knyttet til likebehandling og sikkerhet. Et slikt tilbud måtte i så tilfelle omfatte alle som ønsker et religiøst tilrettelagt kosthold. Videre vil en ordning der innsatte selv, eller deres pårørende, betaler for slike leveringer, gi innsatte med ressurser og god økonomi fordeler andre innsatte ikke har. Fengselet må også må ta hensyn til sikkerhetsmessige utfordringer ved leveringer inn til fengslene.\n\nJeg er enig i at kriminalomsorgen må ivareta innsattes rett til å praktisere sin religion og at de skal imøtekomme behov for særlig tilrettelegging av tilberedning av mat i henhold til religiøse krav så langt det lar seg gjøre. Jeg er av den oppfatning av at dette prinsippet er fulgt i denne saken og at ytterligere tilrettelegging utover de tiltak som er nevnt over, ikke kan kreves.

Postet:
2023-05-25 18:39:05

Delt innhold:
Straks klar for Dagsnytt 18 med favoritt-twisten i kjeften. Tema: Koshermat i fengsel.\n\nDebatten handler altså ikke om for/mot koshermat i fengsel. Kriminalomsorgen tilrettelegger så langt det lar seg gjøre. Men hvor langt skal vi gå? Og skal vi tillate private cateringsselskaper inn -betalt av familien til de innsatte?\n\nTune in!\n___________________________________________\n\nKriminalomsorgens utgangspunkt er at innsattes krav om særlig tilrettelegging og tilbereding av mat i henhold til religiøse krav skal imøtekommes, dersom dette kan gjøres uten vesentlige praktiske eller økonomiske konsekvenser\n\nDette innebærer at innsatte gis et kosttilbud som ikke er i strid med vedkommende religiøse overbevisning, og som er tilstrekkelig næringsrikt og variert.\n\nFengslene prøver så langt det lar seg gjøre å tilrettelegge. I tilfeller hvor innsatte ønsker tilpassede måltider grunnet religion, løses dette vanligvis ved at fengslene finner praktiske løsninger i samråd med innsatte\n\nI tilfeller hvor dette for eksempel utløser krav om at maten skal tilberedes i egne lokaler med separering av redskaper/utstyr og av eget personell, som er tilfellet i dette eksempelet, lar dette seg sjelden gjennomføre av praktiske og økonomiske årsaker.\n\nKDI opplyser at de ulike fengslene forsøker å strekke seg langt for å tilrettelegge. Det er blant annet utlevert eget kjøkkenutstyr som kan benyttes til å tilberede egen mat, i tillegg til at det er blitt tilsendt spesialprodukter i forbindelse med høytider. Det er gitt ukentlige kasser med grønnsaker og andre matvarer som de innsatte selv har oppgitt at de kan spise. Fengsel har også innvilget utvidet mulighet til å handle egen mat fra butikkens sortiment i fengselet.\n\nEn ordning på fast basis der det leveres mat fra et privat cateringselsskap vil gi utfordringer knyttet til likebehandling og sikkerhet. Et slikt tilbud måtte i så tilfelle omfatte alle som ønsker et religiøst tilrettelagt kosthold. Videre vil en ordning der innsatte selv, eller deres pårørende, betaler for slike leveringer, gi innsatte med ressurser og god økonomi fordeler andre innsatte ikke har. Fengselet må også må ta hensyn til sikkerhetsmessige utfordringer ved leveringer inn til fengslene.\n\nJeg er enig i at kriminalomsorgen må ivareta innsattes rett til å praktisere sin religion og at de skal imøtekomme behov for særlig tilrettelegging av tilberedning av mat i henhold til religiøse krav så langt det lar seg gjøre. Jeg er av den oppfatning av at dette prinsippet er fulgt i denne saken og at ytterligere tilrettelegging utover de tiltak som er nevnt over, ikke kan kreves.