Person / Aktør:
Silje Hjemdal - Ombudskvinne
Silje Hjemdal - Ombudskvinne
Parti: FRP

Innlegg:
Tvangsekteskap, barnehijab og kjønnslemlestelse er ukultur som ikke hører hjemme i Norge. Det handler om trygghet og frihet for barn og kvinner. Enig?

Postet:
2023-05-25 20:43:32

Delt innhold:
Tvangsekteskap, barnehijab og kjønnslemlestelse er ukultur som ikke hører hjemme i Norge. Det handler om trygghet og frihet for barn og kvinner. Enig?