Person / Aktør:
Elise Waagen
Elise Waagen
Parti: AP

Innlegg:
Ny opplæringslov er klar🤩👏🏻❤️\nGlad for at det er et bredt flertall bak. \n\nVi sikrer: \n\n🌹Rett til å ta videregående opplæring til du fullfører. I dag har du som utgangspunkt bare rett til tre års opplæring.\n \n🌹Rett til å velge videregående opplæring på nytt\n \n🌹Rett til å ta et nytt fagbrev, selv om du har ett fra før, eller du har fullført med studiekompetanse. I dag har du kun rett til å ta ett fagbrev, og du har ikke rett til å begynne på yrkesfag hvis du har tatt studieforberedende.\n \n🌹Plikt til å tidlig følge opp elever som har fravær\n \n🌹Plikt til å sørge for at elevene får en trygg og god overgang fra grunnskolen til videregående\n\n🌹Opplæringskontorene skal fortsatt ha en viktig rolle i fag- og yrkesopplæringen. \n\n🌹 Opplæringskontorene kan være part i lærekontrakten, og tilskudd på vegne av lærebedriften.

Postet:
2023-05-23 19:36:18

Delt innhold:
Ny opplæringslov er klar🤩👏🏻❤️\nGlad for at det er et bredt flertall bak. \n\nVi sikrer: \n\n🌹Rett til å ta videregående opplæring til du fullfører. I dag har du som utgangspunkt bare rett til tre års opplæring.\n \n🌹Rett til å velge videregående opplæring på nytt\n \n🌹Rett til å ta et nytt fagbrev, selv om du har ett fra før, eller du har fullført med studiekompetanse. I dag har du kun rett til å ta ett fagbrev, og du har ikke rett til å begynne på yrkesfag hvis du har tatt studieforberedende.\n \n🌹Plikt til å tidlig følge opp elever som har fravær\n \n🌹Plikt til å sørge for at elevene får en trygg og god overgang fra grunnskolen til videregående\n\n🌹Opplæringskontorene skal fortsatt ha en viktig rolle i fag- og yrkesopplæringen. \n\n🌹 Opplæringskontorene kan være part i lærekontrakten, og tilskudd på vegne av lærebedriften.