Person / Aktør:
Une Bastholm
Une Bastholm
Parti: MDG

Innlegg:
Enda et varsko om økt hogst i sjelden gammelskog, der artsmangfoldet er rikest. Dette er farlig, uopprettelig og skjer på deres vakt Sandra Borch og Espen Barth Eide. Hvorfor ikke bare innføre hogststans i den siste gamle naturskogen - i det minste midlertidig nå med høye tømmerpriser og økt press på skogen? Finnes det gode argumenter mot?

Postet:
2023-05-22 08:01:56

Delt innhold:
Enda et varsko om økt hogst i sjelden gammelskog, der artsmangfoldet er rikest. Dette er farlig, uopprettelig og skjer på deres vakt Sandra Borch og Espen Barth Eide. Hvorfor ikke bare innføre hogststans i den siste gamle naturskogen - i det minste midlertidig nå med høye tømmerpriser og økt press på skogen? Finnes det gode argumenter mot?