Person / Aktør:
Kamzy Gunaratnam
Kamzy Gunaratnam
Parti: AP

Innlegg:
👉🏾Mangfoldsundersøkelsen 2023👈🏿\n\nVisste dere at vi har 0,22 prosent med flerkulturell bakgrunn i norske ledergrupper?\n\nDette er Ali Rana og han er partner i PA Consulting Norway.\n\nPA Consulting har gått gjennom ledergruppene til de 50 største selskapene i Norge. Kun ett selskap har en nordmann med flerkulturell bakgrunn i sin ledergruppe, Aysegül Cin, fra Gjensidige i Norge. Og utviklingen går i feil retning.\n\nDa PA Consulting gjorde tilsvarende undersøkelse i 2019 var antallet tre personer.\n \n«Det er en utfordring med få med nordmenn med flerkulturell bakgrunn i lederstillinger i norsk næringsliv, og utviklingen går faktisk i feil retning. Det er en overraskende og trist utvikling, spesielt i en tid hvor mange snakker om viktigheten av å ha dette på agendaen» sier Ali Rana, ansvarlig for undersøkelsen hos PA Consulting.\n \nDersom man utvider omfanget til å dekke Norges 100 største selskaper, er andelen nordmenn med flerkulturell bakgrunn på 0,39 % (3 av 770). I tillegg til Aysegül Cin finner vi Thomas Novaro, Direktør for drivstoff i Circle K, og Daniel Kjørberg Siraj, administrerende direktør i OBOS. Sistnevnte er også den eneste norske topplederen med flerkulturell bakgrunn.\n\n👉🏾Offentlig sektor👈🏿\n\nNår det gjelder mangfold i ledergruppene, står det ikke noe bedre til i offentlig sektor. I undersøkelsens utvalg av de 100 største organisasjonene i offentlig sektor har ingen av de øverste lederne flerkulturell (ikke-vestlig bakgrunn) bakgrunn. I ledergruppene hadde kun 1,02% flerkulturell (ikke-vestlig) bakgrunn, og alle disse jobber i direktorater.\n\n«Vi hadde trodd at offentlig sektor hadde gått foran som gode eksempler. De har i enda større grad enn privat sektor en mulighet til å ta et grep her, men det er skuffende at de har så svake resultater å vise til» sier Rana\n \nAli Rana er strategikonsulent og medlem av PA Consultings ledergruppe. Som strategikonsulent gir han råd til toppledere og ledergrupper over hele Nord-Europa. Rana er født i Norge med foreldre som innvandret fra Pakistan. Han treffer få, om ingen, med flerkulturell bakgrunn i sin hverdag.\n \n«Jeg har vært i svært mange ledergrupper i Norden de siste 15-20 årene, men har knapt truffet noen med min type bakgrunn. Det er synd. En mer diversifisert ledergruppe tenker annerledes og bredere. Og i en verden i endring, hvor det handler om å kjenne godt til sine brukere og målgrupper, er jeg overrasket over resultatene da vi bor i et flerkulturelt samfunn» sier Ali Rana\n \nAli mener vi må tenke bredere rundt mangfold i Norge.\n \n«Kvinnesaken er viktig, men jeg ønsker å oppfordre til å utvide begrepet. I land som USA og England har man kommet mye lenger. Der snakker man i mye større grad om mangfold basert på både kjønn og kulturbakgrunn» sier Rana.

Postet:
2023-05-22 07:11:30

Delt innhold:
👉🏾Mangfoldsundersøkelsen 2023👈🏿\n\nVisste dere at vi har 0,22 prosent med flerkulturell bakgrunn i norske ledergrupper?\n\nDette er Ali Rana og han er partner i PA Consulting Norway.\n\nPA Consulting har gått gjennom ledergruppene til de 50 største selskapene i Norge. Kun ett selskap har en nordmann med flerkulturell bakgrunn i sin ledergruppe, Aysegül Cin, fra Gjensidige i Norge. Og utviklingen går i feil retning.\n\nDa PA Consulting gjorde tilsvarende undersøkelse i 2019 var antallet tre personer.\n \n«Det er en utfordring med få med nordmenn med flerkulturell bakgrunn i lederstillinger i norsk næringsliv, og utviklingen går faktisk i feil retning. Det er en overraskende og trist utvikling, spesielt i en tid hvor mange snakker om viktigheten av å ha dette på agendaen» sier Ali Rana, ansvarlig for undersøkelsen hos PA Consulting.\n \nDersom man utvider omfanget til å dekke Norges 100 største selskaper, er andelen nordmenn med flerkulturell bakgrunn på 0,39 % (3 av 770). I tillegg til Aysegül Cin finner vi Thomas Novaro, Direktør for drivstoff i Circle K, og Daniel Kjørberg Siraj, administrerende direktør i OBOS. Sistnevnte er også den eneste norske topplederen med flerkulturell bakgrunn.\n\n👉🏾Offentlig sektor👈🏿\n\nNår det gjelder mangfold i ledergruppene, står det ikke noe bedre til i offentlig sektor. I undersøkelsens utvalg av de 100 største organisasjonene i offentlig sektor har ingen av de øverste lederne flerkulturell (ikke-vestlig bakgrunn) bakgrunn. I ledergruppene hadde kun 1,02% flerkulturell (ikke-vestlig) bakgrunn, og alle disse jobber i direktorater.\n\n«Vi hadde trodd at offentlig sektor hadde gått foran som gode eksempler. De har i enda større grad enn privat sektor en mulighet til å ta et grep her, men det er skuffende at de har så svake resultater å vise til» sier Rana\n \nAli Rana er strategikonsulent og medlem av PA Consultings ledergruppe. Som strategikonsulent gir han råd til toppledere og ledergrupper over hele Nord-Europa. Rana er født i Norge med foreldre som innvandret fra Pakistan. Han treffer få, om ingen, med flerkulturell bakgrunn i sin hverdag.\n \n«Jeg har vært i svært mange ledergrupper i Norden de siste 15-20 årene, men har knapt truffet noen med min type bakgrunn. Det er synd. En mer diversifisert ledergruppe tenker annerledes og bredere. Og i en verden i endring, hvor det handler om å kjenne godt til sine brukere og målgrupper, er jeg overrasket over resultatene da vi bor i et flerkulturelt samfunn» sier Ali Rana\n \nAli mener vi må tenke bredere rundt mangfold i Norge.\n \n«Kvinnesaken er viktig, men jeg ønsker å oppfordre til å utvide begrepet. I land som USA og England har man kommet mye lenger. Der snakker man i mye større grad om mangfold basert på både kjønn og kulturbakgrunn» sier Rana.