Person / Aktør:
Kamzy Gunaratnam
Kamzy Gunaratnam
Parti: AP

Innlegg:
🕌Jeg har møtt en av de største moskeene i Oslo, Islamic Cultural Centre (ICC), og hentet inn innspill på hvordan vi kan bekjempe vold mot kvinner, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. \n\nVold i nære relasjoner er et likestillingsproblem, samfunnsproblem, brudd på menneskerettigheter og alvorlig kriminalitet. Derfor må dette tema angripes fra alle vinkler og vi må utvikle helhetlig politikk – sammen med alle vi kan spille på lag med. Som f.eks ICC, som gjorde ihvertfall meg klokere i løpet av dette besøket❤️

Postet:
2023-05-21 09:00:39

Delt innhold:
🕌Jeg har møtt en av de største moskeene i Oslo, Islamic Cultural Centre (ICC), og hentet inn innspill på hvordan vi kan bekjempe vold mot kvinner, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. \n\nVold i nære relasjoner er et likestillingsproblem, samfunnsproblem, brudd på menneskerettigheter og alvorlig kriminalitet. Derfor må dette tema angripes fra alle vinkler og vi må utvikle helhetlig politikk – sammen med alle vi kan spille på lag med. Som f.eks ICC, som gjorde ihvertfall meg klokere i løpet av dette besøket❤️