Person / Aktør:
Mani Hussaini
Mani Hussaini
Parti: AP

Innlegg:
Vi må ta bedre vare på naturen vår, det er ikke en utømmelig ressurs 🍀 \n\nDet gjør vi blant annet gjennom å tenke mer helhetlig på forvaltningen av naturen, gi kommunene flere verktøy og verdsette natur gjennom et naturregnskap!\n\nSlipset avslører også at jeg smått har starta feiringen av nasjonaldagen vår 🇳🇴

Postet:
2023-05-16 13:57:52

Delt innhold:
Vi må ta bedre vare på naturen vår, det er ikke en utømmelig ressurs 🍀 \n\nDet gjør vi blant annet gjennom å tenke mer helhetlig på forvaltningen av naturen, gi kommunene flere verktøy og verdsette natur gjennom et naturregnskap!\n\nSlipset avslører også at jeg smått har starta feiringen av nasjonaldagen vår 🇳🇴