Person / Aktør:
Une Bastholm
Une Bastholm
Parti: MDG

Innlegg:
Både tingretten og lagmannsretten mente at Staten brøt loven da de felte ulvefamilien i Letjennareviret i 2020. Høyesterett har i dag landet på motsatt konklusjon. Det synes jeg er trist. \n\nI 2020 ble et ulvepar og deres to valper skutt innenfor ulvesonen, etter vedtak om felling i Solberg-regjeringen.\n\nUlveflokken hadde aldri gjort skade på mennesker eller beitedyr. Det var ikke derfor de skulle skytes, men fordi det samlede antallet ulver i Norge var blitt høyere enn det politisk vedtatte bestandsmålet. Da skal ulv som lever fredelig for seg selv i skogen skytes, selv om dette innebærer å presse bestanden ned til et kritisk truet nivå. Spesielt hjerteskjærende er det at fellingen av Letjenna-flokken skjedde innenfor ulvesonen - et område hvor hensynet til ulven skal ha størst vekt.\n\nJeg mener det bryter med både vår egen naturmangfoldslov og våre internasjonale forpliktelser til å ta vare på artene våre. Og det viser et bekmørkt og utdatert natursyn.\n\nOver hele kloden trues stadig flere arter av utryddelse. Det gjelder også i Norge. Ulven har en viktig rolle i økosystemet vårt, den er del av den samme naturen som vi mennesker, og den har i seg selv egenverdi. Statens hovedjobb burde vært å sikre en robust og levedyktig ulvestamme i landet, basere forvaltningen på fagkunnskap, og bidra til bedre dialog, penger og tiltak for å unngå at rovdyrene blir en belastning for beitenæringene.\n\nDet er også bakgrunnen for at MDG har gått inn for å avvikle rovviltnemndene slik som de er i dag. Vi mener at forvaltningen av ulv ikke bør styres av politisk agenda, men av faglige vurderinger, gjerne med lokal kjennskap og bred involvering. Vi mener dette ville tatt ned konfliktnivået, fordi det ville vært mer samsvar mellom ulvens atferd og streifemønster, beitebrukernes faktiske behov og tiltakene for å unngå angrep på sau. I dag er det flere ting som kunne ført til mindre konflikt som ikke testes ut, og verken beitenæringene eller naturforkjempere er fornøyde med dagens system.\n\nSelv om angrep fra rovdyr ikke er den vanligste årsaken til at sau dør på beite, har jeg full forståelse og medfølelse for bønder som opplever det. Utover den økonomiske belastningen for dem det gjelder, er det også en stor emosjonell påkjenning. Det går også såklart utover sauen, som ikke alltid dør med en gang. Også MDG mener at her må det være en balanse, slik at beitebrukerne kan ha forrang en del steder. Men når andre land klarer å ha levedyktige rovdyrbestander, og samtidig en aktiv beitenæring, må også vi klare det. \n\nDet er trist at man så kategorisk har valgt å holde ulvestammen nede som kritisk truet, i stedet for å gjøre en skikkelig jobb med dialog, å teste konfliktdempende tiltak og kompensere på måter som oppleves mer rettferdig og motiverende for bonden. Det kunne for eksempel vært at beitelag i områder med rovdyr kan motta kompensasjon og støtte til gjeting og andre metoder for å hindre tap på beite til rovdyr - ikke bare kompensasjon når tapet skjer og du kan bevise at det var rovdyr. \n\nMDG er også opptatt av at bønder skal få inntektsutjevning og en lønn å leve av, bedre sosiale ordninger og en dreining av jordbruket som ville skapt mindre volumpress, for å nevne noe. Dagens feilslåtte jordbrukspolitikk er dessverre en mye viktigere grunn til at vi får stadig færre bønder i dette landet enn rovdyrene.\n\nDet er betenkelig at vi er avhengige av at interesseorganisasjoner går til domstolene for å hindre staten i å skyte en kritisk truet art, uten at ulven har gjort skade eller er i fare for det. I dag vil jeg likevel si tusen takk til NOAH for kampen de kjemper for ulven i Norge. \n\nFoto: Anita Price Foto

Postet:
2023-05-16 16:58:35

Delt innhold:
Både tingretten og lagmannsretten mente at Staten brøt loven da de felte ulvefamilien i Letjennareviret i 2020. Høyesterett har i dag landet på motsatt konklusjon. Det synes jeg er trist. \n\nI 2020 ble et ulvepar og deres to valper skutt innenfor ulvesonen, etter vedtak om felling i Solberg-regjeringen.\n\nUlveflokken hadde aldri gjort skade på mennesker eller beitedyr. Det var ikke derfor de skulle skytes, men fordi det samlede antallet ulver i Norge var blitt høyere enn det politisk vedtatte bestandsmålet. Da skal ulv som lever fredelig for seg selv i skogen skytes, selv om dette innebærer å presse bestanden ned til et kritisk truet nivå. Spesielt hjerteskjærende er det at fellingen av Letjenna-flokken skjedde innenfor ulvesonen - et område hvor hensynet til ulven skal ha størst vekt.\n\nJeg mener det bryter med både vår egen naturmangfoldslov og våre internasjonale forpliktelser til å ta vare på artene våre. Og det viser et bekmørkt og utdatert natursyn.\n\nOver hele kloden trues stadig flere arter av utryddelse. Det gjelder også i Norge. Ulven har en viktig rolle i økosystemet vårt, den er del av den samme naturen som vi mennesker, og den har i seg selv egenverdi. Statens hovedjobb burde vært å sikre en robust og levedyktig ulvestamme i landet, basere forvaltningen på fagkunnskap, og bidra til bedre dialog, penger og tiltak for å unngå at rovdyrene blir en belastning for beitenæringene.\n\nDet er også bakgrunnen for at MDG har gått inn for å avvikle rovviltnemndene slik som de er i dag. Vi mener at forvaltningen av ulv ikke bør styres av politisk agenda, men av faglige vurderinger, gjerne med lokal kjennskap og bred involvering. Vi mener dette ville tatt ned konfliktnivået, fordi det ville vært mer samsvar mellom ulvens atferd og streifemønster, beitebrukernes faktiske behov og tiltakene for å unngå angrep på sau. I dag er det flere ting som kunne ført til mindre konflikt som ikke testes ut, og verken beitenæringene eller naturforkjempere er fornøyde med dagens system.\n\nSelv om angrep fra rovdyr ikke er den vanligste årsaken til at sau dør på beite, har jeg full forståelse og medfølelse for bønder som opplever det. Utover den økonomiske belastningen for dem det gjelder, er det også en stor emosjonell påkjenning. Det går også såklart utover sauen, som ikke alltid dør med en gang. Også MDG mener at her må det være en balanse, slik at beitebrukerne kan ha forrang en del steder. Men når andre land klarer å ha levedyktige rovdyrbestander, og samtidig en aktiv beitenæring, må også vi klare det. \n\nDet er trist at man så kategorisk har valgt å holde ulvestammen nede som kritisk truet, i stedet for å gjøre en skikkelig jobb med dialog, å teste konfliktdempende tiltak og kompensere på måter som oppleves mer rettferdig og motiverende for bonden. Det kunne for eksempel vært at beitelag i områder med rovdyr kan motta kompensasjon og støtte til gjeting og andre metoder for å hindre tap på beite til rovdyr - ikke bare kompensasjon når tapet skjer og du kan bevise at det var rovdyr. \n\nMDG er også opptatt av at bønder skal få inntektsutjevning og en lønn å leve av, bedre sosiale ordninger og en dreining av jordbruket som ville skapt mindre volumpress, for å nevne noe. Dagens feilslåtte jordbrukspolitikk er dessverre en mye viktigere grunn til at vi får stadig færre bønder i dette landet enn rovdyrene.\n\nDet er betenkelig at vi er avhengige av at interesseorganisasjoner går til domstolene for å hindre staten i å skyte en kritisk truet art, uten at ulven har gjort skade eller er i fare for det. I dag vil jeg likevel si tusen takk til NOAH for kampen de kjemper for ulven i Norge. \n\nFoto: Anita Price Foto