Person / Aktør:
Miljøpartiet De Grønne
Miljøpartiet De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
Du som er under 47 år har aldri fått lov til å stemme om medlemskap i EU. Det vil vi gjøre noe med💚 Vi vil gå inn for nye forhandlinger med EU med sikte på norsk EU-medlemskap, der avtalen må godkjennes av folkeavstemning.

Postet:
2023-05-13 10:59:53