Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
👍🏼🌹🍀 veldig bra! Ikke flere flate kutt, men reelle styrkinger.\nArbeiderpartiet Senterpartiet

Postet:
2023-05-10 14:46:02

Delt innhold:
Regjeringen vil gi 45 millioner til fengsel: – Kritisk over lang tid
I mars tok Jessica (31) sitt eget liv i Bredtveit fengsel. Nå vil regjeringen gi 15 millioner ekstra til kvinnefengsler, som har hatt store utfordringer med de innsattes psykiske helse.