Person / Aktør:
Une Bastholm
Une Bastholm
Parti: MDG

Innlegg:
Denne uken debatterte vi kjernekraft i Stortinget. MDG støtter at Norge får mer kunnskap om og styrker nukleær forskning. \n\nFokus i norsk energipolitikk må fortsatt være på energisparing, og ny energi fra vann, sol og vind (i industriområder og til havs), på bioenergi og på karbonfangst og - lagring. Her har Norge mye å bidra med, og vi kan vise hvordan energiutbyggingen kan skje på naturens premisser. Det må den.\n\nKjernekraft er ikke aktuelt på kort sikt i Norge, og bør ikke ha stort fokus. Men MDG mener det er uklokt å avvise helt at små, modulære kraftverk kan bli aktuelt i fremtiden. Derfor støtter vi å utrede behovet og forutsetningene for eventuell etablering av moderne kjernekraft i Norge på sikt, etter 2030.

Postet:
2023-05-10 10:52:53