Person / Aktør:
Kamzy Gunaratnam
Kamzy Gunaratnam
Parti: AP

Innlegg:
45 millioner ekstra til kriminalomsorgen🙏🏽\n\nOg ja, jeg vet, det er ikke nok med tanke på oppgavene som står foran oss, men det er en styrking, og jeg er stolt av å ha kjempet for det✊🏾\n\nNå vil regjeringen gi 15 millioner ekstra til kvinnefengsler, som har hatt store utfordringer med de innsattes psykiske helse. Pengene kommer i regjeringens forslag til revidert budsjett, som blir lagt frem torsdag.\n\nDe 45 millioner kronene som bevilges til kriminalomsorgen er friske midler (det vil si dette kommer i tillegg til styrkningen vi har tilført siden vi kom i regjering). \n\n30 millioner skal øke grunnbevilgningen og 15 millioner skal gå direkte til kvinnefengsler og å bedre kvinners soningsforhold.✊🏾

Postet:
2023-05-10 13:38:28

Delt innhold:
45 millioner ekstra til kriminalomsorgen🙏🏽\n\nOg ja, jeg vet, det er ikke nok med tanke på oppgavene som står foran oss, men det er en styrking, og jeg er stolt av å ha kjempet for det✊🏾\n\nNå vil regjeringen gi 15 millioner ekstra til kvinnefengsler, som har hatt store utfordringer med de innsattes psykiske helse. Pengene kommer i regjeringens forslag til revidert budsjett, som blir lagt frem torsdag.\n\nDe 45 millioner kronene som bevilges til kriminalomsorgen er friske midler (det vil si dette kommer i tillegg til styrkningen vi har tilført siden vi kom i regjering). \n\n30 millioner skal øke grunnbevilgningen og 15 millioner skal gå direkte til kvinnefengsler og å bedre kvinners soningsforhold.✊🏾