Person / Aktør:
Bård Hoksrud
Bård Hoksrud
Parti: FRP

Innlegg:
På torsdagen vedtok flertallet i Bamble kommunestyret med Høyre, AP og Rødt, med et knapt flertall å legge ned legevakten i Bamble, og flytte den til Porsgrunn. Bamble FrP og jeg kjempet mot nedleggelsen det handler om tilgjengelighet for alle som bor i Bamble. En sånn flytting vil gjøre legevakten mindre tilgjengelig for mange av kommunens innbyggere. Det vil blant annet for mange som ikke har førerkort bli mye dyrere å komme seg til legevakta. Jeg trur også det vil bli enda vanskeligere å få hjemmebesøk fra legen, det er heller ikke sånn at bare det blir stort nok så blir det bra, og ikke minst vil mye av det samarbeidet som i dag er mellom legevakta og helsehuset bli borte når ikke legevakta lenger er her. Men kampen er ikke tapt, vi vil fortsatt kjempe.

Postet:
2023-05-07 08:58:32

Delt innhold:
På torsdagen vedtok flertallet i Bamble kommunestyret med Høyre, AP og Rødt, med et knapt flertall å legge ned legevakten i Bamble, og flytte den til Porsgrunn. Bamble FrP og jeg kjempet mot nedleggelsen det handler om tilgjengelighet for alle som bor i Bamble. En sånn flytting vil gjøre legevakten mindre tilgjengelig for mange av kommunens innbyggere. Det vil blant annet for mange som ikke har førerkort bli mye dyrere å komme seg til legevakta. Jeg trur også det vil bli enda vanskeligere å få hjemmebesøk fra legen, det er heller ikke sånn at bare det blir stort nok så blir det bra, og ikke minst vil mye av det samarbeidet som i dag er mellom legevakta og helsehuset bli borte når ikke legevakta lenger er her. Men kampen er ikke tapt, vi vil fortsatt kjempe.