Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
Et veldig godt forslag som ble tatt hensyn til! Veldig bra, første gang løfta av Grethe Strand på kvinnekonferansen i Kristiansand. Slik jobbes det nedenfra og opp, @ingri

Postet:
2023-05-06 17:55:31

Delt innhold:
Samordne utbetalinger fra NAV
Får du flere ytelser fra NAV kan du risikere å få utbetalt mange små beløp i løpet av en måned, og ikke alt på en gang slik personer som er i jobb får. Det vil Agder Arbeiderparti endre og foreslår at utbetalinger må samordnes, sa Ingrid Lillehei fra Flekkefjord på landsmøtet i Arbeider...