Person / Aktør:
Elise Waagen
Elise Waagen
Parti: AP

Innlegg:
Student-seierene💪🏻💸👇🏻\n⚡️2X strømstøtte for studenter \n🏗️ Bygging av flere studentboliger \n(Økt kostnadsramme) \n💸 Økt studiestøtte (7% fra høsten) \n\nTakk for samarbeidet Maika Marie Godal Dam! \n\n💐Gratulerer så mye Oline Marie Sæther som nyvalgt leder! \n\nNorsk studentorganisasjon

Postet:
2023-05-03 19:31:35

Delt innhold:
Student-seierene💪🏻💸👇🏻\n⚡️2X strømstøtte for studenter \n🏗️ Bygging av flere studentboliger \n(Økt kostnadsramme) \n💸 Økt studiestøtte (7% fra høsten) \n\nTakk for samarbeidet Maika Marie Godal Dam! \n\n💐Gratulerer så mye Oline Marie Sæther som nyvalgt leder! \n\nNorsk studentorganisasjon