Person / Aktør:
Marte Mjøs Persen
Marte Mjøs Persen
Parti: AP

Innlegg:
Økt støtte til kommunene for økt bosetting og språkopplæring 🌹\n\nNå blir det ekstratilskudd til de som tar imot flere enn anmodet, regjeringen gjeninnfører utleieboligtilskuddet og øker støtten til norskopplæring med 6 mnd 🏡❤️📚\n\nRusslands krig mot Ukraina fortsetter. Derfor må vi forberede oss på at kommunene må fortsette sin ekstraordinære innsats for å bosette og integrere flyktninger. \n\n✌️Det er to problemstillinger vi må løse:\n\n1. Kommunene er bedt om å bosette 35.000 i 2023. Men nå har prognosene for ankomster i år økt til 43.000. Derfor trenger vi at kommunene tar imot enda flere. \n\n2. For å lykkes med å komme ut i jobb er språk veldig viktig. Mange gir tilbakemelding om at de fordrevne fra ukraina trenger mer norskopplæring. \n\n✊Sammen med Sigbjørn Gjelsvik varsler vi tre tiltak i revidert nasjonalbudsjett som bidrar til økt bosetting og bedre språkopplæring:\n\n ❤️ Ekstra tilskudd på 50.000 kr per flyktning en kommune bosetter utover det de er anmodet om\n🏡 Midlertidig gjeninnføre tilskudd til utleieboliger\n📚 Økt tilskudd til norskopplæring \n\nKS Kommunesektorens organisasjon

Postet:
2023-05-03 07:22:37

Delt innhold:
Økt støtte til kommunene for økt bosetting og språkopplæring 🌹\n\nNå blir det ekstratilskudd til de som tar imot flere enn anmodet, regjeringen gjeninnfører utleieboligtilskuddet og øker støtten til norskopplæring med 6 mnd 🏡❤️📚\n\nRusslands krig mot Ukraina fortsetter. Derfor må vi forberede oss på at kommunene må fortsette sin ekstraordinære innsats for å bosette og integrere flyktninger. \n\n✌️Det er to problemstillinger vi må løse:\n\n1. Kommunene er bedt om å bosette 35.000 i 2023. Men nå har prognosene for ankomster i år økt til 43.000. Derfor trenger vi at kommunene tar imot enda flere. \n\n2. For å lykkes med å komme ut i jobb er språk veldig viktig. Mange gir tilbakemelding om at de fordrevne fra ukraina trenger mer norskopplæring. \n\n✊Sammen med Sigbjørn Gjelsvik varsler vi tre tiltak i revidert nasjonalbudsjett som bidrar til økt bosetting og bedre språkopplæring:\n\n ❤️ Ekstra tilskudd på 50.000 kr per flyktning en kommune bosetter utover det de er anmodet om\n🏡 Midlertidig gjeninnføre tilskudd til utleieboliger\n📚 Økt tilskudd til norskopplæring \n\nKS Kommunesektorens organisasjon