Person / Aktør:
Kamzy Gunaratnam
Kamzy Gunaratnam
Parti: AP

Innlegg:
Mer penger til sykehus🏥👩🏻‍⚕️👨🏽‍⚕️\nog arbeidsmarkedstiltak👷🏾‍♀️👨🏽‍🍳👩🏼‍💻👨🏿‍🔬\n\n🏥👨🏽‍⚕️👩🏻‍⚕️Sykehus: Prisveksten i 2023 har vært større enn det som lå til grunn i det budsjettet Stortinget vedtok. Den foreslåtte varige budsjettøkningen er nødvendig for å unngå kutt i pasientbehandling og nødvendige investeringer. \n\nPengene vil sette sykehusene i bedre i stand til å følge opp styringsdokumentene for 2023, der prioriterte tiltak er psykisk helsevern og rask tilgang til helsetjenester.\n\n👨🏽‍🍳👷🏾‍♀️👩🏼‍💻Arbeidsmarkedstiltak: Regjeringen øker bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak for å bidra til å inkludere flere i arbeid.\n\nDet er arbeid som finansierer vår felles velferd. Regjeringen styrker arbeidslinja. Alle som kan og vil jobbe, skal få muligheten til det. Derfor fører regjeringen en aktiv politikk for å få flere i jobb. Nå bevilger vi 250 millioner kroner ekstra til arbeidsmarkedstiltak.\n\nFlere hundre tusen personer står utenfor arbeidslivet, samtidig som bedriftene mangler kvalifisert arbeidskraft. Norge mangler ikke folk, men vi mangler kvalifisert arbeidskraft i en rekke sektorer.\n\nVed å inkludere flere i arbeidslivet øker vi antall folk som går på jobb i Norge, det bra for samfunnet fordi det styrker fellesskapet, og det er veldig viktig for den enkelte.\n\nArbeidsmarkedstiltak gjør at folk utenfor arbeidslivet får prøve seg i jobb, ta kurs og opplæring, og kvalifisere seg til ordinært arbeid.\n\nSammen med ungdomsgarantien som trer i kraft 1. juli, har vi nå en betydelig satsing for å øke arbeidsstyrken vår.

Postet:
2023-05-03 08:43:20

Delt innhold:
Mer penger til sykehus🏥👩🏻‍⚕️👨🏽‍⚕️\nog arbeidsmarkedstiltak👷🏾‍♀️👨🏽‍🍳👩🏼‍💻👨🏿‍🔬\n\n🏥👨🏽‍⚕️👩🏻‍⚕️Sykehus: Prisveksten i 2023 har vært større enn det som lå til grunn i det budsjettet Stortinget vedtok. Den foreslåtte varige budsjettøkningen er nødvendig for å unngå kutt i pasientbehandling og nødvendige investeringer. \n\nPengene vil sette sykehusene i bedre i stand til å følge opp styringsdokumentene for 2023, der prioriterte tiltak er psykisk helsevern og rask tilgang til helsetjenester.\n\n👨🏽‍🍳👷🏾‍♀️👩🏼‍💻Arbeidsmarkedstiltak: Regjeringen øker bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak for å bidra til å inkludere flere i arbeid.\n\nDet er arbeid som finansierer vår felles velferd. Regjeringen styrker arbeidslinja. Alle som kan og vil jobbe, skal få muligheten til det. Derfor fører regjeringen en aktiv politikk for å få flere i jobb. Nå bevilger vi 250 millioner kroner ekstra til arbeidsmarkedstiltak.\n\nFlere hundre tusen personer står utenfor arbeidslivet, samtidig som bedriftene mangler kvalifisert arbeidskraft. Norge mangler ikke folk, men vi mangler kvalifisert arbeidskraft i en rekke sektorer.\n\nVed å inkludere flere i arbeidslivet øker vi antall folk som går på jobb i Norge, det bra for samfunnet fordi det styrker fellesskapet, og det er veldig viktig for den enkelte.\n\nArbeidsmarkedstiltak gjør at folk utenfor arbeidslivet får prøve seg i jobb, ta kurs og opplæring, og kvalifisere seg til ordinært arbeid.\n\nSammen med ungdomsgarantien som trer i kraft 1. juli, har vi nå en betydelig satsing for å øke arbeidsstyrken vår.