Person / Aktør:
Anette Trettebergstuen
Anette Trettebergstuen
Parti: AP

Innlegg:
2. mai kl. 10.00 – 12.00 på Kulturhuset overleverer Likestillings- og mangfoldsutvalget sin utredning "På høy tid – realisering av funksjonshindredes rettigheter" til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.\n \nSveinung Legard ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet og Audun Gleinsvik fra Proba samfunnsanalyse vil lansere rapporten «Samfunnsøkonomiske gevinster ved økt sysselsetting av personer med funksjonsnedsettelse – en oppdatert analyse» som utvalget har bestilt.\n \nForfattere og utvalgsmedlemmene Olaug Nilssen og Bjørn Hatterud vil lese tekstutdrag fra sine bøker. I 2020 fikk de Fritt Ords pris sammen med forfatter Jan Grue for deres sterke og kritiske bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshindrede i Norge.\n \nArrangementet er åpent for alle. Kulturhuset har Tilgjengelighetsmerket og er universelt utformet. Tegnspråktolk og teksttolk er bestilt, og lokalet har teleslynge tilgjengelig. Hvis du har behov for teleslynge, gi beskjed til likestillingogmangfold@kud.dep.no så snart som mulig slik at vi får sikret at vi har nok utstyr tilgjengelig.\n \nDet vil bli enkel servering og arrangementet vil bli strømmet. \n \nDato: 2. mai\nSted: Kulturhuset, Laboratoriet (Oslo, rett ved Youngstorget)\nTidsrom: 10.00 – 12.00 \n \nVel møtt!

Postet:
2023-05-02 10:00:29

Delt innhold:
Likestillings- og mangfoldsutvalget presenterer sin NOU