Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Støre regjeringen har siden de tiltrådte hatt et sterkt fokus på-, og lyktes med 1 ting, og det er skatteskjerpelser. Kreativiteten og iveren etter å ilegge befolkningen og næringslivet stadig flere skatter virker å være ubegrenset.\n\nNår skatteutvalget foreslår nye skatter på bolig, så gjelder det altså å rope høyt og få fram hva skrivebordsøkonomene i skatteutvalget foreslår, og regjeringen mest sannsynlig finner inspirasjon i og jobber for. \n\nEffekten av enda en skatt, på egen bolig, vil være svært negativ og må kjempes mot! \nDet vil bety enda flere som ikke får økonomien til å gå rundt, kjøpekraft som reduseres, og en overfylt statlig pengebinge som stadig vokser, mens befolkningens formue forsvinner. \n\nHvis AP og SP regjeringen innfører den foreslåtte skatten, så vil det bety en trippelbeskatning av boligene. Først betaler man inntektsskatt på lønn, de fleste kommuner har eiendomsskatt (stadig økende), og på toppen vurderes i tillegg enn ny skatt oppå dette igjen.\n\nDet går ikke! Skattetrykket er mer enn høyt nok nå, folk betaler mer enn nok til Staten, og det må denne regjeringen snart forstå!\n\n

Postet:
2023-04-26 16:53:05

Delt innhold:
Ny boligskatt på trappene: Betyr milliardregning til vanlige folk
Norske boligeiere kan få en milliard-skatteregning hvis finansminister Trygve Slagsvold Vedum hører på økonomene og innfører skatt på fordelen av å bo i egen bolig.