Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
FrP setter samfunnets beste og de lovlydiges beste i førersetet, mens de andre partiene er mest opptatt av de kriminelles beste.\n\nDet skal ikke være mulig å bli en seriegjenganger med hundrevis av lovbrudd og hundrevis av ofre, og straffes like naivt og mildt hver gang. Uforbederlige kriminelle som gang på gang begår kriminalitet skal straffes strengt, og samfunnet skal beskyttes fra vedkommende. \n\nDet er nok naiv justispolitikk nå!

Postet:
2023-04-24 09:08:23

Delt innhold:
Kriminelle som har begått flere lovbrudd, skal straffes for hvert enkelt lovbrudd. Vi sier nei til kvantumsrabatt for å ivareta offerets trygghet og rettsvern! Enig?