Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Vært på befaring på kraftverk prosjekter i østre del av Agder i dag. Vi trenger enorme mengder kraft i årene framover, spesielt partiene som ikke ønsker å gjøre noe med krafteksporten, og som skal elektrifisere alt mellom himmel og jord. Men på Søndeled så setter nve og oed ned foten for småkraftverk som var i drift fra 1907 til 2007 hvor eierne nå ønsker å bygge ut sette i gang ny produksjon.\n\nProsjektet er ønsket av lokalbefolkningen også, da demningen gir høyere vannstand og badeplasser , og vil gi noen GW med kraft, men dette får de ikke lov til mer.\n\nFrp mener det er på tide å lette på regelverket for vannkraft, og få raskere saksbehandling slik at vi får mer utbygging som vannkraft,med lavt konfliktnivå.

Postet:
2023-04-24 18:17:55