Person / Aktør:
Kari Henriksen
Kari Henriksen
Parti: AP

Innlegg:
👍🏼 dette er bra. Tydelig uttalelse. Vold skal ikke løses i interne organer uten at det anmeldes som den ulovlighet det er.

Postet:
2023-04-24 07:06:16

Delt innhold:
Religions- og livssynsledere i Norge fordømmer vold i nære relasjoner - Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn
Religions- og livssynslederforumet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) fordømmer vold i familien og […]