Person / Aktør:
Barne- og familiedepartementet (Norge)
Barne- og familiedepartementet (Norge)

Innlegg:
– De som er her i dag gjer eit viktig arbeid for barn og unge i lokalsamfunna. De har viktige stemmer for barn og unge i saker som angår dei - både der dei bur, og på nasjonalt plan. Og de er viktige og avgjerande for at barn og unges stemmer skal bli høyrd, sa barne- og familieminister Kjersti Toppe da ho ga helsing til delegatane på Barne- og ungdomstinget 2023, som er Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) sitt øvste organ. Tinget samler representantar frå dei rundt 100 medlemsorganisasjonane til LNU.

Postet:
2023-04-20 14:58:28

Delt innhold:
Photos from Barne- og familiedepartementet (Norge)'s post