Person / Aktør:
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
I dag besøke vi Unger-fabrikken i Fredrikstad. I morgen kunne fabrikken blitt stengt fordi de organiserte var klare for streik fra kl 06.00. Heldigvis fikk vi nå melding om at streiken mellom LO og NHO nå er avblåst og at partene har kommet til enighet. Det er viktig i en krevende tid. \n\nI Norge snakker vi ofte om trepartssamarbeidet, der arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene sammen finner løsninger som grunnlaget for velferdsstaten og tryggheten i samfunnsstrukturen. \nPå 90-tallet var Solidaritetsalternativet styrende for partene og staten. Det handlet om et felles mål for å skape stabilitet i økonomien gjennom en kombinasjon av moderate lønnstillegg, sysselsettingsskapende tiltak, forenkling av offentlig regelverk, opplæringstiltak for arbeidslivet og stabilisering av norsk valuta. \n\nNår årets oppgjør er over håper jeg på et nytt Solidaritetsalternativ der partene sammen kan finne fellesnevnere for hvordan vi kan få kontroll på prisstigningen, økende forskjeller, rente og stabilisering av valuta.

Postet:
2023-04-20 16:41:59

Delt innhold:
I dag besøke vi Unger-fabrikken i Fredrikstad. I morgen kunne fabrikken blitt stengt fordi de organiserte var klare for streik fra kl 06.00. Heldigvis fikk vi nå melding om at streiken mellom LO og NHO nå er avblåst og at partene har kommet til enighet. Det er viktig i en krevende tid. \n\nI Norge snakker vi ofte om trepartssamarbeidet, der arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene sammen finner løsninger som grunnlaget for velferdsstaten og tryggheten i samfunnsstrukturen. \nPå 90-tallet var Solidaritetsalternativet styrende for partene og staten. Det handlet om et felles mål for å skape stabilitet i økonomien gjennom en kombinasjon av moderate lønnstillegg, sysselsettingsskapende tiltak, forenkling av offentlig regelverk, opplæringstiltak for arbeidslivet og stabilisering av norsk valuta. \n\nNår årets oppgjør er over håper jeg på et nytt Solidaritetsalternativ der partene sammen kan finne fellesnevnere for hvordan vi kan få kontroll på prisstigningen, økende forskjeller, rente og stabilisering av valuta.