Person / Aktør:
Arbeids- og sosdep
Arbeids- og sosdep

Innlegg:
17. april arrangerte regjeringen havkonferanse i Bergen, i forbindelse med One Ocean Week. Formålet er å sette det internasjonale havpanelets arbeid inn i en nasjonal sammenheng og vise regjeringens samlede politikk for et grønt krafttak for havet. 🌊 🌍 \nhttps://t.co/BenXje62I9

Postet:
2023-04-17 15:50:25