Person / Aktør:
Turid Kristensen
Turid Kristensen
Parti: H

Innlegg:
Nå åpnes det for at også mobbere i videregående kan flyttes til en annen skole, slik de kan på barne- og ungdomsskolene. Andre tiltak skal selvfølgelig ha vært prøvd først, men hvis mobbing fører til at noen får ødelagt sitt læringsmiljø og sin skolegang så mener jeg at dette er riktig. Hva mener du?

Postet:
2018-09-22 14:20:56

Delt innhold:
Mobbere i videregående skal kunne tvangsflyttes
I dag er det ikke mulig å pålegge elever i videregående å bytte skole. Det gjør Høyre i regjering noe med fordi alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø.